ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮೆಣಸಿನ ಅನ್ನ | Pepper Rice | Instant Rice Recipe | Breakfast recipes in kannada

ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮೆಣಸಿನ ಅನ್ನ | Pepper Rice | Instant Rice Recipe | Breakfast recipes in kannada


Welcome Friends Today Recipe : Pepper Rice For more instant recipes, subscribe to my channel Click on the bell for notification Take pan & add ghee – 1 tbsp Chopped garlic – 1 tbsp Chopped Dry Red Chilies – 2 Curry Leaves Pepper Powder – 1/2 tbsp Salt Rice – 1 bowl Mix it well Pepper Rice is Ready For more recipes, subscribe to my channel Thank You

One thought on “ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮೆಣಸಿನ ಅನ್ನ | Pepper Rice | Instant Rice Recipe | Breakfast recipes in kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *