ASMR MUKBANG| 매콤한 해물쟁반짜장 순살양념치킨 먹방 레시피 SEAFOOD BLACK BEAN NOODLES AND FRIED CHICKEN

ASMR MUKBANG| 매콤한 해물쟁반짜장 순살양념치킨 먹방 레시피 SEAFOOD BLACK BEAN NOODLES AND FRIED CHICKEN


Seafood mix for black bean noodles!🐙 I will also peel the shrimp and put it in. chubby shrimp chicken leg meat Sprinkle the chicken with herb salts and cooking wine.😚 fried chicken powder bread crumbs (I think I put it in a little early.) Fry it in brown.♡ I’ll fry it one more time to make it crispy. Heat the oil again and add the chicken! Doesn’t it look delicious? This time, I will make the sauce for the chicken. Chicken Sauce: 2 spoons chopped garlic, 1 spoon soy sauce, 1 spoon red pepper paste, 2 spoons sugar, a little bit of pepper and red pepper powder, half a cup of water. minced walnut The chicken is complete. This time, I will make seafood black bean noodles. Stir-fry black bean paste in oil. Strain the oil through a sieve and leave only the black bean paste. 🤗 Make a green onion oil. Stir-fry the onions, too! starch matter (Black bean paste is sweeter than I thought…)😅) a spoonful of sugar This is noodles for black bean noodles. leek red pepper oil I can’t wait to eat this. Hello, everyone. I’m SULGI!😄😄 Today’s menu is Seafood black bean noodles and Fried chicken. I made a terrible mistake… I forgot the pickled radish. I’ll replace it with cabbage kimchi.♡ Thank you for your meal! ….. ??? I’m serious now. Ha ha~ Look at this fantastic food. …and… (the sauce is strong.) I’m concentrating on my food. The sauce is very strong and delicious.🤭 Who made it? I’m admiring. Shrimp and Squid The sauce is very delicious.♡ It’s the best. I will eat chicken this time. Does it look delicious? Well, it’s not crispy, but… It’s delicious. (laughing) Wow, this is amazing… a fluffy shrimp I’m happy. It’s really delicious. It’s like buying and eating food. It’s delicious…………… (I think it’s mussels.) Awesome. Kimchi! (Refresh with Kimchi) Shoot! This time, put it on noodles…. Coke! Ha ha. It’s really the best. Squid tangled seafood I’m chewing hard. 😃 Kimchi! The sauce is very strong and delicious. Chicken is always right… Every bite brings admiration. It’s the last chicken. (A facial expression…?) Today, I made seafood dishes and made chicken stew. There’s a lot of sauce left. I don’t need to put in more black bean paste than I thought! I’m sad to that chicken isn’t crispy than I thought… I’ll make it more crispy next time. Thank you very much for coming today.♡♡♡

100 thoughts on “ASMR MUKBANG| 매콤한 해물쟁반짜장 순살양념치킨 먹방 레시피 SEAFOOD BLACK BEAN NOODLES AND FRIED CHICKEN

 1. 아쿠 늦었어요ㅠㅠ 오늘은 해물쟁반짜장과 닭강정을 만들어봤어요! 춘장을 볶아서 만들어본건 처음인데 정말 사먹는 짜장면 맛이 나더라구요!! 그런데 저는 춘장을 조금 많이 넣어서 소스가 많이 남았어요 생각보다 춘장은 많이 안넣어도 될거 같아요 ㅎㅎ 여기에 미원을 좀 넣으면 거의 완벽하게 비슷할듯해요! 닭강정은 코팅된거같은 바삭한 닭강정을 먹고 싶었는데 다음에는 조청을 구해와서 그렇게 만들어봐야겠어요 그냥 순살양념치킨같은 맛이었어요 ㅠㅠ 아쉽..
  그럼 오늘도 와주셔서 감사합니다♡♡♡

  Today I made a seafood black bean noodles and fried chicken! This is my first time using Chunjang, it tastes very good!!! But I put a lot of chunjang, so a lot of sauce is remained.

  I wanted to eat the seasoned chicken more crispy, but I couldn't do it. I will do more well next time!!!

  Thank you for coming to me today ♡♡♡

  Hôm nay tôi làm mì đậu đen hải sản và gà rán! Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng Chunjang, nó có vị rất ngon !!! Nhưng tôi đặt rất nhiều chunjang, nên vẫn còn rất nhiều nước sốt.

  Tôi muốn ăn thịt gà dày hơn giòn, nhưng tôi không thể làm được. Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn !!!

  Cảm ơn bạn đã đến với tôi ngày hôm nay

  今日はシーフード黒豆麺とフライドチキンを作りました! 春香を使用するのはこれが初めてです。 しかし、私はたくさんのチュンジャンを入れたので、たくさんのソースが残っています。

  味付けした鶏肉をもっとカリカリに食べたかったのですが、できませんでした。 次回はもっと頑張ります!!!

  今日は来てくれてありがとう♡♡♡

  Hari ini saya membuat mie kacang hitam seafood dan ayam goreng! Ini pertama kalinya saya menggunakan Chunjang, rasanya sangat enak !!! Tapi saya menaruh banyak chunjang, jadi banyak saus yang tersisa.

  Saya ingin makan ayam yang lebih renyah, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Saya akan melakukannya dengan lebih baik lain kali !!!

  Terima kasih telah datang kepada saya hari ini ♡♡♡

  วันนี้ฉันทำก๋วยเตี๋ยวถั่วดำทะเลและไก่ทอด! นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันใช้ Chunjang มันอร่อยมาก !!! แต่ฉันใส่จุนจังเยอะมากซอสจึงยังคงอยู่

  ฉันอยากกินไก่ที่ปรุงรสกรอบมากกว่า แต่ฉันทำไม่ได้ ฉันจะทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป !!!

  ขอบคุณที่มาหาฉันวันนี้♡♡♡

 2. 1:53 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ앜ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅌㅋㅋㅋㅌㅋㅋㅋ현웃 터졌어욬ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 3. 오늘 풀링을 개최 할 때😊😊😊😊😎😎😎❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️.

 4. 늦어네요 설기님 정말 올만입니다 ㅠ 저 지혜입니다 샵랑해요 그리고 요리정말잘하시네요

 5. 설기님 음식은 먹어보진 않았지만 겉으로 보기에 솜씨가 아쥬.. 먹고싶은 비쥬얼이네요 플레이팅도 굿~

 6. 너무 잘보고 있습니다 설기님!! ❤️
  개인적인 생각이긴 한데 립 색깔을
  형광끼 섞인 핑크 보다는 채도 낮은 말린장미색이나 조금 어두운 레드립 바르시면 진짜
  잘어울리실것 같아요…..😍
  먹방 유투버님께 별로 어울리지 않는 피드백이긴 하네요ㅠㅠ 별로 신경쓰이지 않는 부분이라면 무시하셔도 좋아요!!!
  오늘 영상도 잘 보았습니다:) ❤️

 7. 아핫 소리 한 번으로 바꾼 이후로 구독자 쭉쭉 늘어나서 피드백 드렸던 게 괜히 뿌듯해요ㅠㅠㅠ 설기님의 편집이나 먹방이 제일 큰 성장요인이었겠지만 제 취향은 아니었던 인트로 꾹 참고 설기님 영상 끝까지 보고 나서는 정말 인트로만 개선하면 더 크게 성장할 수 있을 거라 확신했거든요😂😂 30만을 향해 질주하여 몰라볼 정도로 성장하고 있는 설기님의 앞길이 더 탄탄대로였으면 좋겠습니다ㅎㅎ 간단한 요리 장면, 인사까지 너무 마음에 들어요 이 루트로 정착하셔서 너무 보기 편안하고 인트로부터 함박웃음 장착하고 보게 됩니다ㅎㅎ 이미 지났지만ㅠㅠ 메리크리스마스 설기님!

 8. 우와 설기양님 이젠 완전 요리사세요!! 요리과정을 보니까 더 먹음직스러보여요!!(더 침이 많이 나오네요..) 대박ㅠㅠ 배고픈데 진짜 먹고싶네요…

 9. ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅜㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ언니가 요리하는 영상이 제일 좋아요ㅠㅠㅠㅠ요리하는 영상이 아니면 다ㅠ보고 보고 보고 또 봤던 해산물 손질하는 영상 보게 되더라구요… 진짜 마약같음..중독된당

 10. 아니 당연히 배달음식일줄 알았는데.. ; 솜씨가 좋으시네요 만드느라 고생하셨어요 넘 맛있어보여요😋

 11. Lol coke splash hehehe man chicken always looks the best. Cant even see seafood in black noodles it will b a surprise to eat a shrimp 😉

 12. يمييييييييي المشكله ماعدنه من هاذه الاكل احنه العرب عدنه اندومي بس مو مثلهم همه عدهم اندومي احمر احنه العرب عدنه حار بس مو احمر واحنة العرب عدنه دجاج بس ماعدنه هاي الشطة المشهوره الحاره الحمره وهاذه يلي ماعرف شنو هم ماعدنة منه لييييييييييييش

 13. 진짜 설기언니는 이렇게 음식 직접 만들어서 먹은것도 너무너무 좋고 음식 만드는 과정 보여주는거 조차 너무 조아요 ㅠㅠ 언니영상보구 따라해서 만들어 먹고싶어용 냐핫 ㅎ

 14. この方、オレンジメイクの方が似合いそう…青みピンクが浮いてる気がする

  テラコッタ系のリップ塗ったら、もっともっと美人さんになりそう😍

 15. 우와 언니 요리실력이 대단하네요~~!
  저는 춘장은 아니지만 짜장분말로 짜장만들고
  뒷고기사서 튀겨 탕수육소스만들어서
  짜장면과 함께 먹어봤는데
  진짜 밖에서 파는거 이제 못먹겠드라구요..
  진짜 맛도 똑같고 더 좋고 신선한 재료에…♥️
  다들 생각만하고 만들기에는 엄두를 못내시는데
  정말 별거 없고 맛은 100배이상 맛있다는 점 보장!
  잘 보고 가요🥰🥰
  아 그리고 언니 양념은 그것보다 더 진하게 만드셔도
  되요 저도 치킨튀겨서 몇번해먹었는데
  고추장이랑 케챱 좀 더 넣고 간장좀 넣고 ㅎㅎ 팍팍!
  튀길때도 치킨파우더말고 전분2:밀가루1
  이렇게 해서 튀기면 더더 바삭해요
  치킨파우더는 튀겨놓고 좀만 지나면 눅눅해져요
  튀김에는 전분이 짱! ❣️❣️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *